Historie

Følgende sider omhandler 4. Maj-Initiativet og tiden under besættelsen på Vesterbro. Her er både artikler, billeder, video og skulle du ligge inde med noget relevant materiale, så tager vi meget gerne imod dette.

Links om besættelsestiden

  • Per Mortensens hjemmeside – Sabotøren Per Mortensen var aktiv i BOPA fra 1943.
    Hjemmesiden giver bl.a. oversigt over hans mange bøger om besættelsestiden.
  • Aage Staffe hjemmeside – Sabotøren Aage Staffe var aktiv i modstandsorganisationen BOPA.
    Hjemmesiden indeholder bl.a. omfattende undervisningsmateriale om besættelsestiden.
  • Dokumentationscenter mod Historieforfalskning – Foreningens formål er at udføre, støtte og offentliggøre resultaterne af den forskning og de redegørelser mv., der er baseret på undersøgelser af såvel private som offentligt ejede dokumenter mv., påvise mangler og fejl i offentliggjorte publikationer vedrørende Danmarks historie i det 20. århundrede.

Andre